فروشگاه اینترنتی ال ای دی شاپکوhttp://ledshopco.irفروشگاه اینترنتی ال ای دی شاپکوfaفروشگاه اینترنتی ال ای دی شاپکوhttp://ledshopco.ir/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://ledshopco.ir162130فروشگاه اینترنتی ال ای دی شاپکوCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 ماژول قرمز 806AW http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=ماژول-قرمز-806AW <img src='./Administrator/files/ProductPic/Cover.jpg' height='100' width='100' /><p><p>_ یکی از نکات مهم و معیار اصلی در&nbsp;<a href="https://ledshopco.ir/" target="_blank">خرید ماژول</a>&nbsp;<a href="https://ledshopco.ir/" target="_blank">تابلو روان</a>&nbsp;استاندارد بودن آن&nbsp;است.</p> <p>&nbsp; _محصولی که بصورت&nbsp;<a href="https://ledshopco.ir/" target="_blank">استاندارد</a>&nbsp;ساخته میشود دارای کیفیت مورد تایید قسمت کنترل کیفیت کارخانه های&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;معتبر است و دارای برد مدار چاپی ، قطعات و از همه مهمتر&nbsp;نور&nbsp;استاندارد ماژول می باشد&nbsp; و همین امر</p> <p>در&nbsp;<a href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Category=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryType=94," target="_blank">طول عمر LED های ماژول</a>&nbsp;تاثیر گذار است که در مدت کوتاهی LED های ماژول دچار مشکل و خاموشی نشود.&nbsp;</p> <p>_<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank">ماژول قرمز</a>&nbsp;<a title="m" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank">p10 806AW</a>&nbsp; یکی از ماژول های برتر و با کیفیت در صنعت تولید ماژول ها بشمار می آید.</p> <p>_این&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank">ماژول قرمز</a>&nbsp;که از چیدمان یک صفحه&nbsp;<a title="m" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Category=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-LED&amp;CategoryType=99," target="_blank">LED</a>&nbsp;قرمز همراه با قاب پلاستیکی کاملا ضد آب می باشد.</p> <p>_همچنین دارای قطعات الکترونیکی که وظیفه آنها راه اندازی&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Category=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryType=94," target="_blank">ماژول&nbsp;</a>، دریافت و ارسال اطلاعات بر روی صفحه LED&nbsp; است.</p> <p>_در دو طرف&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank">ماژول قرمز</a>&nbsp;&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D8%B3%D9%88%DA%A9%D8%AA-IDC-16-pin" target="_blank">سوکت IDC</a>&nbsp;که به آنها هاب می گویند برای ورود و خروج اطلاعات بکار گرفته می شود.</p> <p>_&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank">ماژول قرمز 806aw</a>&nbsp;دارای&nbsp;32 پیکسل در طول و 16 پیکسل در ارتفاع و هر<a title="ماژول رنگی" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Category=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryType=95," target="_blank">&nbsp;پیکسل&nbsp;</a>شامل یک&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-HG" target="_blank">LED قرمز</a>&nbsp;می باشد.</p> <p><a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank"><img title="ماژول قرمز" src="https://ledshopco.ir/administrator/files/UploadFile/AP3.jpg" alt="" width="666" height="400" /></a></p> <p>&nbsp;_ برای راه اندازی لازم است آن را به یک&nbsp;<a title="p" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Category=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF&amp;CategorySearch=232," target="_blank">منبع تعذیه</a>&nbsp;و&nbsp;<a title="b" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Category=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryType=90," target="_blank">برد کنترل&nbsp;</a>متصل نمائید تابتوانید توسط&nbsp;<a title="برد کنترل" href="ttps://ledshopco.ir/index.aspx?Category=انواع-بردکنترل-تابلو-روان-و-تلویزیون-شهری" target="_blank">برد کنترل</a></p> <p>متن ،تصاویر ، فیلم ، انمیمیشن را روی صفحه نمایشی این&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank">ماژول قرمز</a>&nbsp;ارسال و&nbsp; مشاهده کنید.&nbsp;نحوه اتصال&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank">ماژول قرمز</a>&nbsp;، برد کنترل ، منبع تغذیه را در تصویر زیر مشاهده نمائید.</p> <p>&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank"><img title="ماژول قرمز" src="https://ledshopco.ir/administrator/files/UploadFile/25.jpg" alt="" width="866" height="444" /></a></p> <p>همچنین میتوانید برای تست کامل یک&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank">ماژول</a>&nbsp;در مراحل مختلف با کلید فشاری که بر روی&nbsp;<a title="برد کنترل" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Category=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C" target="_blank">برد کنترل</a>&nbsp;نصب شده است&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Category=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C" target="_blank">ماژول</a>&nbsp;را تست کنید.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در تصویر زیر یک نمونه&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank">ماژول قرمز</a>&nbsp;که توسط برد کنترل تست شده است را مشاهده می کنید.</p> <p><a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank"><img title="ماژول قرمز" src="https://ledshopco.ir/administrator/files/UploadFile/AP.jpg" alt="" width="650" height="550" /></a></p> <p>_با چیدن چندین&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank">ماژول قرمز</a>&nbsp;در کنار هم می توانید یک&nbsp;<a title="l" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Category=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&amp;CategoryType=112,&amp;SortUser=8" target="_blank">نمایشگر LED</a>&nbsp;(<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx" target="_blank">تابلو روان</a>) با ابعاد دلخواه خود بسازید.</p> <p>&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank"><img title="ماژول قرمز" src="https://ledshopco.ir/administrator/files/UploadFile/AP5.jpg" alt="" width="610" height="312" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>&nbsp;<a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank">ماژول قرمز 806AW</a>&nbsp;</strong></p> <p><a title="ماژول قرمز" href="https://ledshopco.ir/index.aspx?Product=%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-806AW" target="_blank"><img title="ماژول قرمز" src="https://ledshopco.ir/administrator/files/UploadFile/AP1.jpg" alt="" width="318" height="339" /></a></p></p><hr/> Monday, May 18, 2020 ماژول تکرنگ قرمز پر نور Meiyad حک شده http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=ماژول-تکرنگ-قرمز-Meiyad <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: right;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;این ماژول از LED های قرمز رنگ ساخته شده و در قاب پلاستیکی قرار گرفته و کاملا ضد آب است.<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;این ماژول از قطعات الکترونیکی شامل چیپ های راه انداز و بافرهای ورودی خروجی و ... ساخته شده و زمانی که به یک برد کنترلر مناسب متصل شود&nbsp; قابلیت نمایش تصاویر، ویدئو و متن ها را دارد.<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;این ماژول قابلیت نمایش 256 سطح طیف نور توسط سیگنال OE که به چیپ های درایور اعمال می شود را دارد.<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;هر تعداد از این ماژول ها را به صورت زیر و در کنار هم می توان چید تا صفحه نمایش (تابلو روان) با ابعاد دلخواه خودمان را بسازیم.<br />ویژگی ها</p> <p style="text-align: right;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;ساخته شده با بهترین و پر نور ترین دیودهای Super Bright LED و پلاستیک با کیفیت بالا</p> <p style="text-align: right;">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;نمایش با کیفیت و وضوح زیبای متون و افکت ها بدلیل کنتراست بالا (تراکم تعدادی پیکسل ها در واحد مشخص)&nbsp;<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;وزن کم ، نصب و نگهداری آسان<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;فاصله مرکز تا مرکز هر پیکسل 10 میلیمتر و 32 پیکسل در طول و 16 پیکسل در ارتفاع و ساختار هر پیکسل شامل 1 LED قرمز رنگ می باشد.</p> <p style="text-align: right;"><span>این ماژول اصلی و درجه 1 است و دارای یکسال&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>ضمانت ال ای دی شاپکو</strong></span><span>&nbsp;می باشد.</span></p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 برد کنترل HS4-Hub12 http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=برد-کنترل-HS4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 17, 2020 برد کنترل HD-U62 http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=برد-کنترل-HD-U62 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span>&nbsp;</span></p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 برد کنترل HD-U60 http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=برد-کنترل-HD-U60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 برد کنترل HD-U63 http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=برد-کنترل-HD-U63 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span>&nbsp;</span></p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 پاور CLCZ-5V-40A-Slim http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=پاور-CLCZ-5V-40A-Slim <img src='./Administrator/files/ProductPic/Cover.bmp' height='100' width='100' /><p><p><span>&nbsp;</span></p></p><hr/> Wednesday, May 20, 2020 برد کنترل HD-U6B http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=برد-کنترل-HD-U6B <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 برد کنترل HD-U6A http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=برد-کنترل-HD-U6A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 ماژول تکرنگ سبز 806AW http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=ماژول-تکرنگ-سبز-806AW <img src='./Administrator/files/ProductPic/aCover.jpg' height='100' width='100' /><p><p>TESCO</p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 برد کنترل HS8-Hub12 http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=برد-کنترل-HS8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 17, 2020 پاور LT-12V-30A http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=پاور-LT-12V-30A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 19, 2020 پیچ خودکار سرتخت -مناسب نمایشگر قیمت http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=پیچ-خودکار-سرتخت-نمایشگر-قیمت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 29, 2020 ماژول تکرنگ سبز پر نور Meiyad http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=ماژول-تکرنگ-سبز-Meiyad <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 پاور LT-12V-5A http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=پاور-LT-12V-5A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 6, 2018 پاور LT-12V-20A http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=پاور-LT-12V-20A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 6, 2018 پاور LT-12V-10A http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=پاور-LT-12V-10A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 6, 2018 پاور LT-12V-15A http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=پاور-LT-12V-15A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 6, 2018 پاور LT-12V-2A http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=پاور-LT-12V-2A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 6, 2018 پاور LT-12V-3A http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=پاور-LT-12V-3A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 6, 2018 فلاشر 12V-7A - دو کانال SE http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=فلاشر-12V-7A-دو-کانال-SE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span>فلاشر های شرکت سپنتا الکترونیک آسیا &nbsp;با نام تجاری SE از دیرباز حس خوب استفاده از این محصول را به ما القا کرده اند ، پیشتیبانی و بروز رسانی های تیم تولیدی توانمند و جوان کشور عزیزمان نماد خودباوری و رقابت با برند های برتر جهانی می باشد. فلاشر های SE دارای سطح طیف بوده و تمامی افکت های فید دار را به زیبایی تمام به نمایش در می آورند. فلاشر های SE با پشتیبانی تعداد زیادی از افکتهای متنوع و جذاب تمامی نیاز های شما را مرتفع میسازد . از فلاشر های SE در ساخت تابلو های الفیکس و چلنیوم میتوان استفاده نمود.</span></p> <p>تمامی محصولات SE دارای&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>یکسال ضمانت ال ای دی شاپکو</strong></span>&nbsp;می باشند.</p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 ال ای دی اوال قرمز- HP (بسته 500تایی) http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=ال-ای-دی-اوال-قرمز-HP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 29, 2020 فلاشر 12V-7A - چهار کانال SE http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=فلاشر-12V-7A-چهار-کانال-SE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p><p>فلاشر های شرکت سپنتا الکترونیک آسیا &nbsp;با نام تجاری SE از دیرباز حس خوب استفاده از این محصول را به ما القا کرده اند ، پیشتیبانی و بروز رسانی های تیم تولیدی توانمند و جوان کشور عزیزمان نماد خودباوری و رقابت با برند های برتر جهانی می باشد. فلاشر های SE دارای سطح طیف بوده و تمامی افکت های فید دار را به زیبایی تمام به نمایش در می آورند. فلاشر های SE با پشتیبانی تعداد زیادی از افکتهای متنوع و جذاب تمامی نیاز های شما را مرتفع میسازد . از فلاشر های SE در ساخت تابلو های الفیکس و چلنیوم میتوان استفاده نمود.</p> <p>تمامی محصولات SE دارای&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>یکسال ضمانت ال ای دی شاپکو</strong></span>&nbsp;می باشند.</p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 برد کنترل SE - Seven - 4 http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=SE-Seven-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 10, 2017 برد کنترل SE - Seven - 2 http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=SE-Seven-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, October 10, 2017 فریم استند طرح موبایل http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=استند <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_20200514_230324_614.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 ماژول قرمز (کارکرده) http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=ماژول-قرمز-ارزان <p>ماژول قرمز اقتصادی - یکسال ضمانت ال ای دی شاپکو - کیفیت عالی و قیمت مناسب </p><hr/> Monday, May 18, 2020 ماژول سبز 806 http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=ماژول-سبز- 806 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p><p>خ</p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 برد کنترل HS8-hub75 http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=برد-کنترل-HS8-75 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCover.jpg' height='100' width='100' /><p><p>کنترلر ایرانی HS8 با خروجی هاب 75&nbsp;</p> <p>مناسب برای ماژول های فول کالر&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, May 14, 2020 ماژول قرمز 806L - کارتن 40 تایی http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=ماژول-قرمز-کارتنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/RED_box.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 15, 2020 برد کنترل HD-U64 http://ledshopco.ir/index.aspx?Product=برد-کنترل-HD-U64 <img src='./Administrator/files/ProductPic/HD-U64.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 15, 2020